Boxie x ABN Amro

Boxie x ABN Amro

De ABN Amro heeft me ook gevraagd om te spreken op het hoofdkantoor op de Zuidas, tijdens de aftrap voor de Kunst- en Cultuurmaand. Ik heb daar 15 minuten lang gesproken over mijn wereld en mijn verhaal, mijn verhaal waarin het verspreiden van mijn wens natuurlijk centraal staat. 

Vervolgens heeft de ABN-Amro mij geadopteerd en hebben ze mij eigenlijk door het hele land gestuurd om mijn wens te verspreiden. Daar ben ik ze heel dankbaar voor, ik heb heel veel mogen ervaren op het gebied van verschillende leeftijdscategorieën en verschillende vormen van onderwijs. Maar ik ben ook bij zorginstellingen en speciaal onderwijs. Bij jong en oud heb ik mijn wens mogen verspreiden via de ABN Amro.

Elke keer als ik mijn wens verspreidde had ik ook tussen de zeven en vijftien assistenten, oftewel medewerkers, van de ABN Amro mee die een dagje vrij hadden om iets goeds te doen. En dat was geweldig! Ik heb vele mooie projecten mogen doen voor de ABN amro, dank daarvoor.